Oeuvres 721 - Toi et moi721 - Toi et moi

721 - Toi et moi

Huile

Oeuvres 720 - Nu assis720 - Nu assis

720 - Nu assis

Huile

Oeuvres 719 - Autoportrait719 - Autoportrait

719 - Autoportrait

Huile

Oeuvres 718 - Nu assis718 - Nu assis

718 - Nu assis

Huile

Oeuvres 717 - Nu assis717 - Nu assis

717 - Nu assis

Huile

Oeuvres 716 - Portrait de Lisa716 - Portrait de Lisa

716 - Portrait de Lisa

Huile

Oeuvres 714 - Nu714 - Nu

714 - Nu

Huile

Oeuvres 713 - Nu à genoux713 - Nu à genoux

713 - Nu à genoux

Huile

Oeuvres 712 - Nu assis712 - Nu assis

712 - Nu assis

Huile

Oeuvres 711 - Nu assis711 - Nu assis

711 - Nu assis

Huile

Oeuvres 710 - Couple enlacé710 - Couple enlacé

710 - Couple enlacé

Huile

Oeuvres 709 - Nu assis709 - Nu assis

709 - Nu assis

Huile

Oeuvres 708 - Nu assis708 - Nu assis

708 - Nu assis

Huile

Oeuvres 707 - Nu assis707 - Nu assis

707 - Nu assis

Huile

Oeuvres 706 - Nu debout de dos706 - Nu debout de dos

706 - Nu debout de dos

Huile

Oeuvres 705 - Nu de dos705 - Nu de dos

705 - Nu de dos

Huile

Oeuvres 704 - Nu assis704 - Nu assis

704 - Nu assis

Huile

Oeuvres 703 - Couple enlacé703 - Couple enlacé

703 - Couple enlacé

Huile

Oeuvres 702b Nu assis702b Nu assis

702b Nu assis

Huile

Oeuvres 702 Nu assis702 Nu assis

702 Nu assis

Huile

Oeuvres 701 - Nu assis701 - Nu assis

701 - Nu assis

Huile

Oeuvres 700 - Nu assis700 - Nu assis

700 - Nu assis

Huile

Oeuvres 29 - Maternité29 - Maternité

29 - Maternité

Huile

Oeuvres 02 - Héliogravure02 - Héliogravure

02 - Héliogravure

Gravure

Oeuvres 01 - Héliogravure01 - Héliogravure

01 - Héliogravure

Gravure